IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Het gebruik van zeetrektellingen bij de analyse van populatieschommelingen (2) Dwergmeeuwen Larus minutus langs de Nederlandse kust = The use of seawatching data to monitor population fluctuations (2) Little gulls in nearshore waters
Camphuysen, C.J. (2009). Het gebruik van zeetrektellingen bij de analyse van populatieschommelingen (2) Dwergmeeuwen Larus minutus langs de Nederlandse kust = The use of seawatching data to monitor population fluctuations (2) Little gulls in nearshore waters. Sula 22(2): 49-66
In: Sula: tijdschrift van de Nederlandse Zeevogelgroep. Nederlandse Zeevogelgroep: Scheveningen; Oudeschild, Texel; Zeist. ISSN 0926-132X, more
Peer reviewed article  

Available in Author 

Keyword
    Marine

Author  Top 
  • Camphuysen, C.J., more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author