IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Biomonitoring van microzoöplankton in de Nederlandse zoute wateren 2004
Verweij, G.L.; Esselink, P.; Fockens, K.; Koeman, R.P.T. (2005). Biomonitoring van microzoöplankton in de Nederlandse zoute wateren 2004. Koeman en Bijkerk: Haren. 24 + bijlagen pp.

Available in  Authors 

Keywords
    Marine; Brackish water

Authors  Top 
  • Verweij, G.L.
  • Esselink, P.
  • Fockens, K.
  • Koeman, R.P.T.

Abstract
    Doel van dit onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de kwantitatieve en kwalitatieve verdeling van het microzoöplankton in ruimte en tijd in de Nederlandse kustwateren. Dit rapport vormt de jaarrapportage over 2004.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors