IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Flowcytometrie fytoplanktonmonitoring 2002b: evaluatie van flowcytometrie fytoplanktonmonitoring juli t/m december 2002
(2003). Flowcytometrie fytoplanktonmonitoring 2002b: evaluatie van flowcytometrie fytoplanktonmonitoring juli t/m december 2002. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2003.015. RWS, RIKZ: [s.l.]. 97 pp.
Part of: Rapport RIKZ = Report RIKZ. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): s-Gravenhage. ISSN 0927-3980, more

Available in

Keyword
    Marine

Abstract
    Als onderdeel van het programma Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands (MWTL) worden op een zestal lokaties fytoplanktonanalyses met behulp van flowcytometrie uitgevoerd. De geanalyseerde lokaties zijn Noordwijk 2 en 10 en Terschelling 135 (allen Noordzee), Schaar van Ouden Doel en Vlissingen (beide Westerschelde) en Zijpe (Oosterschelde). Per lokatie zijn de fytoplankton concentraties, het biovolume, de biomassa en de concentratie deeltjes met oranje en rode fluorescentie gemeten en onderverdeeld in grootteklasses. In dit rapport worden de resultaten van de periode juli tot en met december 2002 gerapporteerd en besproken als ook de evaluatie van 2002 gegevens ten opzichte van de resultaten uit 2000 en 2001 waarbij geconstateerde trends nader belicht worden. Een belangrijk onderdeel is tevens de evaluatie van flowcytometrische analyseresultaten van de periode 2000 - 2002 waarbij via lange termijn overzichten aanwezige trends duidelijk in beeld worden gebracht.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top