IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

De waterkwaliteit van de Westerschelde 1990 t/m 1998
Wattel, G. (1998). De waterkwaliteit van de Westerschelde 1990 t/m 1998. Werkdocument RIKZ, AB-98.843X. RWS, RIKZ: Middelburg. 5 + tabellen + bijlagen pp.
Part of: Werkdocument RIKZ. RIKZ: Middelburg, more

Available in  Author 

Keyword
    Marine

Author  Top 
  • Wattel, G.

Abstract
    Overzicht van de waterkwaliteit van de Westerschelde waarbij zijn onderzocht: doorzicht, zuurstof, chlorofyl, temperatuur en zware metalen in de waterfase en zware metalen en PAKS in gecentrifugeerd zwevend stof.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author