IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Afleiding temperatuurnorm bij de goede ecologische toestand voor de grote rivieren
van der Grinten, E.; Evers, N.; Vos, J. (2008). Afleiding temperatuurnorm bij de goede ecologische toestand voor de grote rivieren. H2O 41(4): 27-29
In: H2O: Tijdschrift voor Watervoorziening en Waterbeheer. Nijgh Periodieken/Stichting tot uitgave van het tijdschrift H2O: Rijswijk. ISSN 0166-8439, more

Available in  Authors 

Keyword
    Marine

Authors  Top 
  • van der Grinten, E., more
  • Evers, N., more
  • Vos, J.

Abstract
    De Kaderrichtlijn Water vraagt de waterbeheerders een goede ecologische toestand in alle natuurlijke wateren en een goed ecologisch potentieel in alle sterk veranderde en kunstmatige wateren te bewerkstelligen. Daarbij horen naast eisen aan de biologische kwaliteit ook normen voor algemene fysischchemische kwaliteitselementen. Eén daarvan is de temperatuur. Het RIVM heeft samen met Royal Haskoning een temperatuurnorm afgeleid die bij de goede ecologische toestand van de grote rivieren hoort. Dit is gebeurd op basis van de bestaande biologische maatlatten voor de KRW. Voor de grote rivieren bestaan momenteel alleen nog maatlatten voor natuurlijke wateren, terwijl de grote rivieren in Nederland allemaal sterk veranderd zijn. Op basis van die maatlatten wordt een maximumtemperatuur van 25°C voorgesteld. Tussen de betrokken departementen vindt momenteel discussie plaats over hoe het advies van het RIVM moet worden vertaald in een werknorm voor temperatuur, als onderdeel van de goede ecologische toestand voor de grote rivieren.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors