IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Inundatiekaarten Westerschelde
Habets, L.C.G.J.M. (2002). Inundatiekaarten Westerschelde. Rijkswaterstaat: The Netherlands. 12 pp.

Available in  Author 

Keywords
    Marine; Brackish water

Author  Top 
  • Habets, L.C.G.J.M.

Abstract
    In dit project zijn inundatiekaarten berekend aan de hand van de 2 volgende gegevens: (1) Lodingsgegevens van de Westerschelde in centimeters t.o.v. NAP, gemeten in een grid van 20 bij 20 meter. Geografisch gezien omvat het grid met meetgegevens het Westerscheldegebied tussen Vlissingen en de Belgische grens ten zuiden van Bath. Het mondingsgebied van de Westerschelde ten westen van Vlissingen is niet meegenomen. (2) Tijdreeksen van waterstanden. Gebruikt zijn de tijdreeksen waarin gedurende een kalenderjaar iedere tien minuten de waterstand in centimeters t.o.v. NAP is geregistreerd. Hiervoor zijn de gegevens van de volgende meetstations gebruikt (van west naar oost): Vlissingen, Terneuzen, Hansweert, Bath. De inundatiekaarten zijn berekend voor de kalenderjaren 1990, 1996 en 2001. Daarnaast is nog een inundatiekaart berekend voor 1990, waarin naast de lodingsgegevens uit 1990 nog een aanvulling van de lodingsgegevens is gebruikt, gebaseerd op metingen uit 1992. Deze lodingen zijn gecombineerd met de waterstanddata uit 1990.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author