IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Alternatieve stortstrategie Westerschelde: proefstorting Walsoorden. Vlottermetingen ter hoogte van de plaat van Walsoorden
Plancke, Y.; Ides, S.; Mostaert, F. (2010). Alternatieve stortstrategie Westerschelde: proefstorting Walsoorden. Vlottermetingen ter hoogte van de plaat van Walsoorden. Versie 2.0. WL Rapporten, 754_04. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 13 + 13 p. appendices pp.
Part of: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, more

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keywords
    Drifters; ANE, Netherlands, Westerschelde, Plaat van Walsoorden [Marine Regions]; Marine

Project Top | Authors 
  • Monitoring by external contractors of the in situ disposal test near the Walsoorden sandbar 2006: continuation, more

Authors  Top 

Abstract
    In het kader van het onderzoek naar de haalbaarheid van een nieuwe stortstrategie in de Westerschelde, werden in 2004 en 2006 twee in situ stortproeven uitgevoerd nabij de plaat van Walsoorden. Aangezien in de toekomstige stortstrategie bij uitvoering van de verruiming van de vaargeul ook langs de rand van de plaat van Walsoorden zal gestort worden, is het belangrijk om te beschikken over recente stromingsdata. Het doel van deze meetcampagne is enerzijds nagaan of er een effect op het lokale stroompatroon is vast te stellen door de uitgevoerde stortproeven, anderzijds te beschikken over recente stromingsgegevens ten behoeve van een optimale invulling van de toekomstige stortstrategie langs de rand van de Plaat van Walsoorden.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors