IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Rijksinpassingsplan Hertogin Hedwigepolder (Gemeente Hulst)
Haverkorn van Rijsewijk, E.; Mathijsen, R.; Smid, W. (2009). Rijksinpassingsplan Hertogin Hedwigepolder (Gemeente Hulst). Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit/Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: Boxtel. 91 + bijlagen pp.

Available in  Authors 
Document type: Final report

Keywords
    Marine; Brackish water

Authors  Top 
  • Haverkorn van Rijsewijk, E., more
  • Mathijsen, R.
  • Smid, W.

Abstract
    Rijkinpassingsplan ten behoeve van de realisering van estuariene natuur in de Hertogin Hedwigepolder

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors