IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Eenmalige afweging groepsrisico Westerschelde
Wiersma, T.; Hobert, J.F.A. (2007). Eenmalige afweging groepsrisico Westerschelde. TNO-rapport, 2007-A-R0562/B. Provincie Zeeland: [s.l.]. 143 pp.
Part of: TNO-rapport, more

Available in  Authors 

Keywords
    Marine; Brackish water

Authors  Top 
  • Wiersma, T.
  • Hobert, J.F.A.

Abstract
    Over de Westerschelde worden gevaarlijk stoffen vervoerd. Dit vervoer van gevaarlijke stoffen brengt risico’s met zich mee die zich uitstrekken tot de gebouwde gebieden langs de Westerschelde. Om deze risico’s in kaart te brengen zijn risicoanalyses met betrekking tot de externe veiligheid uitgevoerd. Uit de risicoanalyses is gebleken dat het invloedsgebied van het groepsrisico zich uitstrekt over het land, de oevers van de Westerschelde. Dit betekent dat er bij de ontwikkelingsplannen, die binnen het invloedsgebied liggen rekening moet worden gehouden met het groepsrisico. Afhankelijk van de invulling van de ontwikkelingsplannen en de hoogte van het groepsrisico is voor de ontwikkelingsplannen binnen het invloedsgebied een verantwoording van hetgroepsrisico noodzakelijk. Aangezien dit voor alle ontwikkelingsplannen langs de oevers van de Westerschelde geldt, is besloten om een project op te zetten, met als doelstelling te komen tot een eenmalige afweging van het groepsrisico t.g.v. transport van gevaarlijke stoffen over de Westerschelde, ten behoeve van lokale bouwplannen.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors