IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Potentieel voor energieopwekking uit getijden in de Westerschelde
Ledeboer, B. (2004). Potentieel voor energieopwekking uit getijden in de Westerschelde. Delta Energy BV: [s.l.]. 45 pp.

Available in  Authors 

Authors  Top 
  • Ledeboer, B.
  • Smaardijk, E., revisor
  • Jak, M., revisor

Abstract
    Deze studie is in opdracht van DELTA Energy BV uitgevoerd door Altran Technologies Netherlands BV.In dit rapport wordt uiteengezet wat de kansen zijn voor energieopwekking uit getijdestroming in de Westerschelde. De kansen worden o.a. inzichtelijk gemaakt aan de hand van de volgende vragen:• Op welke plaatsen in het Westerschelde estuarium kan energie opgewekt worden?• Welke technologieën zouden in aanmerking komen?• Wat zijn de kosten en de opbrengsten?• Welke beperkingen zijn er met betrekking tot de omgeving, flora en fauna?• Wat is potentieel in MW ?In het rapport “Kansen voor energiewinning uit getijden in de Oosterschelde” van Ecofys, gepubliceerd in mei 2000, wordt geconcludeerd dat energieopwekking uit getijdeverschil geen goede kansen biedt in de Oosterschelde. Energieopwekking uit getijdestromingen op kleine schaal wordt een grotere kans van slagen toegedicht. In overeenstemming met de bevindingen in bovenstaand rapport zal in dit rapport geen aandacht worden besteed aan energieopwekking uit getijdeverschil aangezien het hoogteverschil te klein is. Dit wordt pas bij een getijdeverschil van meer dan 7 meter interessant.De hele Westerschelde, inclusief de vaargeul, is aangewezen als beschermd natuurgebied. Bovendien is de Westerschelde tot aan het mondingsgebied aangewezen als vogel- en habitatrichtlijngebied. Er dient hierom extra rekening te worden gehouden met het (leef)milieu.Als onderdeel van deze studie zijn ook verkenende gesprekken gevoerd met belanghebbenden rond de Westerschelde. Rijkswaterstaat, de beheerder van de Westerschelde, staat niet afwijzend tegenover het idee om energie uit getijdestroming op te wekken. Dit bleek uit gesprekken gevoerd met Projectdirectie ontwikkelingsschets Schelde-estuarium (ProSes) en Rijkswaterstaat.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors