IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Natuurcompensatie aanleg Westerschelde Containerterminal (WCT), provincie Zeeland. Advies voor aanvullende richtlijnen voor het milieueffectrapport
(2009). Natuurcompensatie aanleg Westerschelde Containerterminal (WCT), provincie Zeeland. Advies voor aanvullende richtlijnen voor het milieueffectrapport. Commissie voor de Milieueffectrapportage: Utrecht. ISBN 978-90-421-2815-6. 6 + bijlagen pp.

Available in
Document type: Advice text

Keywords
    Marine; Brackish water

Abstract
    De Exploitatiemaatschappij Schelde Maas (ESM), een samenwerkingsverband van Zeeland Seaports en Havenbedrijf Rotterdam, heeft het voornemen om de Westerschelde Container Terminal (WCT) aan te leggen. Ter onderbouwing van de besluiten hiervoor wordt m.e.r. doorlopen waarvoor in 2008 de startnotitie ter inzage is gelegd. Voor de richtlijnen heeft de Commissie geadviseerd en zijn richtlijnen vastgesteld. Op 1 juli 2009 is een aanvullende startnotitie ter inzage gelegd en is de Commissie gevraagd om te adviseren over aanvullende richtlijnen. De aanvullende startnotitie gaat specifiek in op de compensatie voor de aantasting van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top