IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Essentie van het MER Waterdunen: Kustversterking en gebiedsontwikkeling in de Jong- en Oud Breskenspolder
(2006). Essentie van het MER Waterdunen: Kustversterking en gebiedsontwikkeling in de Jong- en Oud Breskenspolder. Provincie Zeeland: [s.l.]. 28 pp.

Available in

Keywords
    Marine; Brackish water

Abstract
    De gemeente Sluis, de recreatieondernemer Molecaten, de provincie Zeeland en het Zeeuws Landschap willen gezamenlijk het plan Waterdunen tot uitvoering brengen. Het plan bestaat uit een combinatie van kustversterking en ca. 300 ha gebiedsontwikkeling in de kuststrook en de achterliggende polder ten westen van Breskens (zie figuur 1). Volgens het Besluit m.e.r. 1994, gewijzigd in 2005, is het verplicht voor het planWaterdunen de procedure van de milieueffectrapportage (m.e.r.-procedure) te doorlopen. Het opstellen van het Milieu-Effect Rapport (MER) is onderdeel van de wettelijk voorgeschreven procedure.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top