IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Draaiboek dijkbewaking waterschap Zeeuws-Vlaanderen: Stormseizoen 2006-2007
(2007). Draaiboek dijkbewaking waterschap Zeeuws-Vlaanderen: Stormseizoen 2006-2007. Waterschap Zeeuws Vlaanderen: [s.l.]. 40 pp.

Available in

Keyword
    Marine

Abstract
    Het voor u liggende rapport is het draaiboek dat gehanteerd wordt voor het bewaken van de hoogwaterkering binnen het beheergebied van het waterschap Zeeuws-Vlaanderen. Het betreft hier de waterkering aan de Noordzee en ten zuiden van de Westerschelde, lopend van de duinen bij het Zwin (Cadzand) tot de zeedijken bij Saeftinghe. Met name tijdens (zware) stormvloeden welke veelal gepaard gaan met springtij kunnen zich zodanige omstandigheden voordoen, dat bewaking van de hoogwaterkering noodzakelijk is. Dit draaiboek is ook van toepassing op de regionale waterkering (stelsel van binnendijken).Aan dit rapport ligt ten grondslag het Draaiboek dijkbewaking waterschap Zeeuws-Vlaanderen, stormseizoen 2005-2006. Tevens is er rekening gehouden met de richtlijnen welke gesteld zijn in door de provincie Zeeland uitgegeven ”Draaiboek Paraatheid en Communicatie van de directie Ruimte Milieu en Water bij stormvloeden etc.”. Hiermee is tegemoet gekomen aan de in de Wet op de Waterkering gestelde bepalingen omtrent het opstellen van een draaiboek inzake verwachte calamiteiten (W.O.W. art. 8) dijkbewaking.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top