IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Onderzoek naar de verspreiding en de typologie van ecologisch waardevolle waterlopen in het vlaamse gewest : deel 1 : het denderbekken
(1991). Onderzoek naar de verspreiding en de typologie van ecologisch waardevolle waterlopen in het vlaamse gewest : deel 1 : het denderbekken. AMINAL: Brussel. 47 pp.

Keywords
    Countries > Developed countries > Benelux > European union countries > Oecd countries > Western europe > Belgium
    Ecology
    Hydrographic features > Physiographic features > Rivers
    Resource management > Water management

Abstract
    De voornaamste doelstelling van deze studie is een inventaris maken van de nog resterende waardevolle waterlopen in Vlaanderen, zodat deze gevrijwaard kunnen worden voor de toekomst. Daarnaast worden er voorstellen geformuleerd om een aantal verloren natuurwaarden terug te herstellen. Hierbij wordt ernaar gestreefd om planten en dieren die voorheen in onze waterlopen van nature voorkwamen terug levenskansen te geven. Hiertoe worden er over heel Vlaanderen en per stroomgebied zoveel mogelijk gegevens verzameld, niet alleen over de waterkwaliteit maar ook over de beekstructuur en de levensgemeenschappen in en om de beek. De kwaliteitsgegevens worden dan samengevat en weergegeven op kaarten. De tweede doelstelling van de studie beoogt een indeling of typologie te maken van de waterlopen in het Vlaamse gewest en het opstellen van een referentiekader. Hierin wordt beschreven hoe de beek er van nature uit zou zien, zowel voor wat de watersamenstelling, de beekstructuur als de levensgemeenschappen betreft. Dit is belangrijk om goed te kunnen inschatten of men bij het herstellen van de waterloop in zijn natuurlijke staat in de goede richting werkt en hoever het herstel gevorderd is.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top