IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Makro-organismen in de Doodemanskisten op Terschelling
Higler, L.W.G. (1968). Makro-organismen in de Doodemanskisten op Terschelling. Meded. Hydrobiol. Ver. 2: 10-19
In: Mededelingen van de Hydrobiologische Vereniging. Hydrobiologische Vereniging: Amsterdam. ISSN 2214-7063, more

Also published as
  • Higler, L.W.G. (1968). Makro-organismen in de Doodemanskisten op Terschelling. Rivon Mededeling 284: 10-19, more

Available in  Author 

Keyword
    Marine

Author  Top 
  • Higler, L.W.G.

Abstract
    Door gebruik te maken van enige publikaties en een aantal nog niet verwerkte eigen waarnemingen is een overzicht ontstaan van de makro-organismen van de Doodemanskisten. De meeste opgaven zijn uit de jaren 1956, 1959, 1961, 1962, 19.63 en 1965. Daardoor is in een aantal gevallen het optreden van soorten gedurende die negen jaar te volgen, wat aanleiding geeft te concluderen, dat de toenemende recreatie in ongunstige zin invloed uitoefent op de fauna. In 1965 is in het bijzonder nagegaan hoe de kwantitatieve verdeling van de verschillende soorten was binnen de plas. Op zes verschillende punten langs de oever is gemonsterd en er konden correlaties worden gelegd tussen het voorkomen van soorten en soortencombinaties en het oeverprofiel en de mate van begroeiing. Een andere en wellicht betere methode voor een dergelijk verspreidingsonderzoek is het monsteren in cross-sections dwars door de plas en door verschillende vegetaties.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author