IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Situatieschets korte termijn Schelde-estuarium: een schetsmatig beeld ter voorbereiding van de langetermijnvisie: vastgesteld door de technische schelde commissie in haar vergadering van 14 januari 2000
Mourits, L.; de Boer, M.; Gauderis, J.; ten Thij, F.; Zanting, H.A. (2000). Situatieschets korte termijn Schelde-estuarium: een schetsmatig beeld ter voorbereiding van de langetermijnvisie: vastgesteld door de technische schelde commissie in haar vergadering van 14 januari 2000. Resource Analysis: Delft. i, 17 + bijlagen pp.

Available in  Authors 

Keywords
    Estuaries; Planning; Policy

Authors  Top 
  • Mourits, L.
  • de Boer, M.
  • Gauderis, J., more
  • ten Thij, F.
  • Zanting, H.A., more

Abstract
    Het voorliggende rapport is een schets van het Schelde-estuarium in de huidige situatie en beschrijft de veranderingen op korte termijn als gevolg van voorgenomen maatregelen en vastgesteld beleid. Het draagt daarom de titel 'Situatieschets korte termijn'. Deze Situatieschets korte termijn maakt onderdeel uit van de op te stellen Langetermijnvisie Schelde-estuarium waartoe de Technische Schelde Commissie, op verzoek van de Nederlandse minister en met instemming van haar vlaamse collega, in maart 1998 opdracht heeft gegeven.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors