IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Monitoring van de effecten van begrazingsbeheer op vegetatie, flora en fauna van de Vlaamse natuurreservaten langs de Vlaamse kust: deel 1. Vastleggen van de uitgangssituatie en eerste monitoringsresultaten
Bonte, D.; Cosyns, E.; De Maeyer, K.; Provoost, S.; Hoffmann, M. (2001). Monitoring van de effecten van begrazingsbeheer op vegetatie, flora en fauna van de Vlaamse natuurreservaten langs de Vlaamse kust: deel 1. Vastleggen van de uitgangssituatie en eerste monitoringsresultaten. Verslag van het Instituut voor Natuurbehoud, IN.O.2001.01. Universiteit Gent (RUG), Faculteit van de Wetenschappen, Vakgroep Biologie, Onderzoeksgroep Terrestrische Plantenecologie en Vegetatiekunde: Gent. 120 pp.
Part of: Verslag van het Instituut voor Natuurbehoud. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel, more

Available in  Authors 
    VLIZ: Open Repository 233450 [ OMA ]

Keywords
    Coastal; Dune; Effect; Fauna; Flora; Grassland; Grazing; Monitoring; Mowing; Nature reserves; Polders; Resource management; Spider; Vegetation; Marine

Authors  Top 
  • Bonte, D., more
  • Cosyns, E., more
  • De Maeyer, K.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors