IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Monitoring van de effecten van begrazingsbeheer op vegetatie, flora en fauna van de Vlaamse natuurreservaten langs de Vlaamse kust: Deel II. Habitat- en dieetpreferenties van de geïntroduceerde herbivoren: terreingebruik, voedselkeuze en dieetsamenstelling van ezel en Shetland pony
Cosyns, E.; Lamoot, I.; Deconinck, M.; Goerlandt, A.; Van Braeckel, A.; Callebaut, J.; Laquière, J.; Hoffmann, M. (2001). Monitoring van de effecten van begrazingsbeheer op vegetatie, flora en fauna van de Vlaamse natuurreservaten langs de Vlaamse kust: Deel II. Habitat- en dieetpreferenties van de geïntroduceerde herbivoren: terreingebruik, voedselkeuze en dieetsamenstelling van ezel en Shetland pony. Verslag van het Instituut voor Natuurbehoud, 2001.02(1). Universiteit Gent (RUG), Faculteit van de Wetenschappen, Vakgroep Biologie, Onderzoeksgroep Terrestrische Plantenecologie en Vegetatiekunde: Gent. 47 pp.
Part of: Verslag van het Instituut voor Natuurbehoud. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel, more

Available in  Authors 

Keywords
    Effect; Fauna; Flora; Grazing; Mammals; Monitoring; Nature reserves; Vegetation; Marine

Authors  Top 
  • Cosyns, E., more
  • Lamoot, I., more
  • Deconinck, M.
  • Goerlandt, A.
  • Van Braeckel, A., more
  • Callebaut, J., more
  • Laquière, J.
  • Hoffmann, M., more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors