IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Bemonsteringsmethoden voor estuariene crustaceeën in het noordelijk deltagebied
Paalvast, P. (2000). Bemonsteringsmethoden voor estuariene crustaceeën in het noordelijk deltagebied. Ecoconsult: Vlaardingen. 61 pp.

Available in  Author 
Document type: Project report

Keyword
    Marine

Author  Top 
  • Paalvast, P., more

Abstract
    In het huidige waterbeleid wordt ernaar gestreefd estuariene gradiënten te herstellen. Voor het Haringvliet (als onderdeel van het voormalige estuarium van Rijn en Maas) is in dit kader een milieu-effectrapportage opgesteld. Hierin wordt een beheer voor de Haringvlietsluizen volgens de variant "Getemd getij" als voorkeursalternatief aanmerkt. Als eerste stap hiertoe wordt de tussenvariant "de Kier" ingevoerd. Bij deze variant is er ook bij vloed een (kleine) opening die het Haringvliet met de zee verbindt. Om de huidige toestand in kaart te brengen en de komende veranderingen te kunnen meten wordt een monitoringsprogramma opgesteld. Het monitoren van crustaceeënpopulaties zal hier een onderdeel van zijn. In voorliggende literatuurstudie worden de belangrijkste kwalitatieve en kwantitatierve bemonsteringsmethoden voor crustaceeën, die in de verschillende compartimenten van het huidige en het toekomstige estuarium van Rijn en Maas voorkomen, beschreven.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author