IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Ecosysteemvisie Delta
Bisseling, C.M.; Klein, M.; Nijkamp, H.; Draaijer, L.J. (1994). Ecosysteemvisie Delta. Rapport van het Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp", 7. Informatie- en KennisCentrum Natuurbeheer: Wageningen. 191 pp.
Part of: Rapport van het Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp". ISSN 0929-7014, more

Also published as
  • Bisseling, C.M.; Klein, M.; Nijkamp, H.; Draaijer, L.J. (1994). Ecosysteemvisie Delta. Rapport van het Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp", 7. Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Informatie-en KennisCentrum Natuurbeheer (IKC-N): Wageningen. 191 pp., more

Keywords
    Ecology; Policy; Recovery; Resource management; River; ANE, Netherlands, Delta Area [Marine Regions]; Marine; Brackish water

Authors  Top 
  • Bisseling, C.M.
  • Klein, M.
  • Nijkamp, H., more
  • Draaijer, L.J.

Abstract
    De Delta (oftewel Deltagebied) omvat een groot deel van Zuidwest-Nederland, waar van oorsprong de Noordzee en de rivierstelsels van Rijn, Maas en Schelde elkaar ontmoeten in een gebied van getijdesystemen met zeegaten, riviervertakkingen, eilanden en schiereilanden. Onderhavige ecosysteemvisie biedt inzicht in de huidige en potentiele betekenis van dit gebied voor nationaal en internationaal belangrijke natuurwaarden. De visie mondt uit in aanbevelingen voor de keuzes en prioriteiten die vanuit het landelijk (natuur)beleid nodig zijn.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors