IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Monitoring van de effecten van begrazingsbeheer op vegetatie, flora en fauna van de Vlaamse natuurreservaten langs de Vlaamse kust: Deel III. Globale vegetatieanalyse van duinen en schorren op basis van historisch opnamemateriaal
De Maeyer, K.; Provoost, S.; Cosyns, E.; Hoffmann, M. (2001). Monitoring van de effecten van begrazingsbeheer op vegetatie, flora en fauna van de Vlaamse natuurreservaten langs de Vlaamse kust: Deel III. Globale vegetatieanalyse van duinen en schorren op basis van historisch opnamemateriaal. Verslag van het Instituut voor Natuurbehoud, 2004(3). Universiteit Gent (RUG), Faculteit van de Wetenschappen, Vakgroep Biologie, Onderzoeksgroep Terrestrische Plantenecologie en Vegetatiekunde: Gent. 73 pp.
Part of: Verslag van het Instituut voor Natuurbehoud. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel, more

Available in  Authors 
    VLIZ: Open Repository 233454 [ OMA ]

Keywords
    Belgium; Dune; Effect; Fauna; Flora; Grazing; Monitoring; Salt marshes; Vegetation; Marine

Authors  Top 
  • De Maeyer, K.
  • Provoost, S., more
  • Cosyns, E., more
  • Hoffmann, M., more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors