IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Geperfluoreerde verbindingen in nederlands oppervlaktewater: een screening in 2003 van PFOS en PFOA
Schrap, M.C.; Pijnenburg, J.A.M. C. M.; Geerdink, R.B. (2004). Geperfluoreerde verbindingen in nederlands oppervlaktewater: een screening in 2003 van PFOS en PFOA. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2004(37). RIZA: Lelystad. 31 + bijlagen pp.
Part of: Rapport RIKZ = Report RIKZ. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): s-Gravenhage. ISSN 0927-3980, more

Also published as
  • Schrap, M.C.; Pijnenburg, J.A.M. C. M.; Geerdink, R.B. (2004). Geperfluoreerde verbindingen in nederlands oppervlaktewater: een screening in 2003 van PFOS en PFOA. RIZA-Rapport, 2004.025. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-generaal Rijkswaterstaat (RWS), Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterhebeer en Afvalwaterbehandeling (RIZA): Lelystad. 31 + bijlagen pp., more

Available in  Authors 

Keywords
    Agriculture; Eutrophication; Manure; Netherlands; Nitrogen; Phosphorus; Pollution; Surface water; Water balance; Water quality; Marine; Brackish water; Fresh water

Authors  Top 
  • Schrap, M.C.
  • Pijnenburg, J.A.M. C. M.
  • Geerdink, R.B.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors