IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Watervogels langs de Zeeschelde 1996/1997
Ysebaert, T.J.; Devos, K.; Anselin, A.; Meire, P.; Kuijken, E. (1999). Watervogels langs de Zeeschelde 1996/1997. Rapporten van het instituut voor natuurbehoud, 1999(10). Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 48 pp.
Part of: Rapporten van het instituut voor natuurbehoud. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel, more

Also published as
  • Ysebaert, T.J.; Devos, K.; Anselin, A.; Meire, P.; Kuijken, E. (1999). Watervogels langs de Zeeschelde 1996/1997. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 99.10. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 48 pp., more

Keywords
    Birds; Counting; Estuaries; Monitoring; River; Water

Authors  Top | Dataset 

Abstract
    Dit rapport presenteert de resultaten van de watervogeltellingen (boottellingen) die door het Instituut voor Natuurbehoud in de Zeeschelde in de periode juli 1996 - juni 1997 werden uitgevoerd. Deze maandelijkse tellingen kaderen in een monitoringsprogramma dat gestart werd op 1991/92 en dat tot doel heeft inzicht te krijgen in het aantalsverloop en de verspreiding van watervogels bij laagwater langs de estuariene gradiënt van de Zeeschelde, waardoor het belang van het volledige gebied als wetland kan bepaald worden. Tevens kunnen de tellingen gebruikt worden om ingrepen in het systeem te gaan evalueren. Dit monitoringprogramma kan tevens een belangrijk instrument zijn binnen de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn voor natuurbehoud binnen de EU, en een aantal internationale verdragen.

Dataset
  • ME-2a. Boat counts waterbirds along the Zeeschelde since 1991, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors | Dataset