IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Broedsucces van kustbroedvogels in het Deltagebied in 2001
Meininger, P.L.; Hoekstein, M.S.J.; Lilipaly, S.J.; Strucker, R.C.W.; Wolf, P.A. (2002). Broedsucces van kustbroedvogels in het Deltagebied in 2001. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2002(20). Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat (RWS), Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. ISBN 90-369-3456-7. 140 pp.
Part of: Rapport RIKZ = Report RIKZ. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): s-Gravenhage. ISSN 0927-3980, more

Also published as
  • Meininger, P.L.; Hoekstein, M.S.J.; Lilipaly, S.J.; Strucker, R.C.W.; Wolf, P.A. (2002). Broedsucces van kustbroedvogels in het Deltagebied in 2001. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2002.020. RIKZ: Middelburg. ISBN 90-369-3456-7. 140 pp., more

Keywords
    Aquatic birds; Breeding success; Coastal zone; ANE, Netherlands, Delta Area [Marine Regions]; Marine

Authors  Top | Datasets 
  • Meininger, P.L., more
  • Hoekstein, M.S.J., more
  • Lilipaly, S.J., more
  • Strucker, R.C.W., more
  • Wolf, P.A., more

Datasets (2)
  • Breeding succes coastal breeding birds Delta Area: Westerschelde, more
  • MWTL biological monitoring network Westerschelde: Coastal breeding birds, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors | Datasets