IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Landbouw & visserij en het milieu 2004
Wustenberghs, H.; Lauwers, L.; Overloop, S. (Ed.) (2005). Landbouw & visserij en het milieu 2004. Studies en analyses, 1.14. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Centrum voor Landbouweconomie: Merelbeke. 171 pp.
Part of: Studies en analyses, more

Available in  Authors 
    VLIZ: Open Repository 242370 [ OMA ]

Keywords
    Agriculture; Environment; Erosion; Fishing; Genetic diversity; Greenhouse gases; Horticulture; Livestock; Waste

Authors  Top 
  • Wustenberghs, H., editor
  • Lauwers, L., editor
  • Overloop, S., editor, more

Content
  • Douvere, F.; Maes, F. (2005). Visserij, in: Wustenberghs, H. et al. (Ed.) Landbouw & visserij en het milieu 2004. Studies en analyses, 1.14: pp. 145-164, more

Abstract
    Dit document wil alle relevante effecten van landbouw- & visserijactiviteiten op het milieu beschrijven, zowel de milieuverstoringen, als de positieve effecten die de sector teweegbrengt. Daartoe worden kwantitatieve gegevens over de milieudruk (brongebruik en emissies) en de milieubaten (service) van de sector samengebracht met de onderliggende drijvende krachten ervan. Indicatoren van de onderliggende maatschappelijke activiteiten (D-indicatoren, ‘driving forces’) en van de milieudruk (P-indicatoren, ‘pressure’) worden met elkaar vergeleken via indicatoren van eco-efficiëntie. De evolutie van de indicatoren wordt getoetst aan beleidsdoelstellingen. Tenslotte worden de ingezette beleidsinstrumenten en genomen maatregelen geëvalueerd (R-indicatoren, ‘response’).

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors