IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Ganzen- en zwanentellingen in Nederland in 1996/97
Koffijberg, K. (Ed.) (1998). Ganzen- en zwanentellingen in Nederland in 1996/97. RIZA-Rapport, BM 97.17. SOVON Vogelonderzoek Nederland: Nederland. 78 pp.
Part of: RIZA-Rapport. Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling: Lelystad. ISSN 1383-7753, more

Also published as
  • Koffijberg, K. (Ed.) (1998). Ganzen- en zwanentellingen in Nederland in 1996/97. Ikc natuurbeheer coproductie, 20. IKC Natuurbeheer: Nederland. 78 pp., more
  • Koffijberg, K. (Ed.) (1998). Ganzen- en zwanentellingen in Nederland in 1996/97. Sovon-monitoringsrapport, 1998/06. SOVON: Beek-Ubbergen. 61 + bijlagen pp., more

Available in  Author 

Keywords
    Birds; Counting; Geese; Netherlands; Water

Author  Top 
  • Koffijberg, K., editor

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author