IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Vissers in oorlogstijd: De Zeeuwse zeevisserij in de jaren 1568-1648
van Vliet, A.P. (2003). Vissers in oorlogstijd: De Zeeuwse zeevisserij in de jaren 1568-1648. Werken Uitgegeven door het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, 14. Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen: Middelburg. ISBN 90-70534-39-8. 224 pp.
Part of: Werken Uitgegeven door het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen: Middelburg. ISSN 0168-7182, more

Available in  Author 
    VLIZ: Fisheries General FIG228 [240200]

Keywords
    Fishermen; Historical account; Marine fisheries; Offshore operations

Author  Top 
  • van Vliet, A.P.

Abstract
    De visserij is in Zeeland lange tijd één van de belangrijkste bedrijfstakken geweest. Zowel in Vlissingen, Veere, Brouwershaven als Zierikzee was een groot deel van de beroepsbevolking vanaf de vroege zestiende eeuw tot ver in de zeventiende eeuw direct of indirect afhankelijk van het wel en wee van de visserij. De auteur heeft in deze publicatie de grootste zeevisserijcentra van Zeeland in de jaren 1568-1648 uitvoerig in kaart gebracht. Met behulp van uniek en niet eerder gebruikt bronnenmateriaal zijn twee uit de Zeeuwse maritieme geschiedenis en tot de verbeelding sprekende onderwerpen : oorlog en zeevisserij, beschreven en met elkaar in verbinding gebracht.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author