IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Etude d'une collection de Crustacés Décapodes de Bretagne
d'Udekem d'Acoz, C. (1985). Etude d'une collection de Crustacés Décapodes de Bretagne. De Strandvlo 5(4): 97-131
In: De Strandvlo: Driemaandelijks Tijdschrift van De Strandwerkgroep België. De Strandwerkgroep België: Ursel. ISSN 0773-3542, more
Peer reviewed article  

Available in  Author 
    VLIZ: Open Repository 218828 [ OMA ]

Keywords
    Distribution records; Taxonomy; Decapoda [WoRMS]; ANE, France, Brittany [Marine Regions]; Marine

Author  Top 
  • d'Udekem d'Acoz, C., more

Abstract
    In dit artikel worden de Crustacea Decapoda (krabben, kreeften, garnalen) behandeld die ikzelf in juli 1982 in het zuiden van Bretagne heb verzameld en die de SWG in april 1985 te Trébeurden en te Erquy (beide Noord-Bretagne) heeft verzameld. De gevonden soorten worden gepresenteerd op de bladzijden 99 en 100 en in de volgende bladzijden besproken. Van het zuiden van Bretagne dienen twee interessante soorten speciaal vermeld: een Columbuskrab Planes minutus, op een met eendemossels bezette boomstronk gevonden, en een soort Zwemkrab Liocarcinus sp., nauw verwant met de Gewone L. holsatus en de Gemarmerde Zwemkrab L. marmoreus, maar met geen enkele beschreven soort te identificeren. Er wordt ook opgemerkt dat de krabben van het geslacht Eriphia van het zuiden van Bretagne zekere verschillen vertonen met exemplaren van de Middellandse Zee. Te Trébeurden werden verscheidene interessante waarnemingen gedaan. Onder een stevig in het zand verankerde steen werd een exemplaar van de gravende kreeft Axius stirhynchus vandaan gehaald. Een andere gravende kreeft, Upogebia pusilla, vormde een tamelijk dichte kolonie in een zeegrasvegetatie. Vier soorten Heremietkreeften werden hier genoteerd. Van de krabbesoort Xantho incisus, een lui beest met enorme scharen, werden vier exemplaren gevonden en van de eigenaardige krab Atelecyclus undecimdentatus twee stuks, een dood en een op sterven na dood exemplaar. Te Erquy lagen een 60-tal Helmkrabben Corystes cassivelaunus op het strand, waaronder een zeer groot mannetje van 41 mm carapaxlengte en twee eierdragende vrouwtjes. In het zand werden 6 exx. van de gravende kreeft Callianassa tyrrhena gevonden. Tenslotte werden achterin de vissershaven drie mannetjes van de spinkrab Pisa armata aangetroffen,

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author