IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Statistische analyse van de verspreiding en de broedresultaten van kustbroedvogels in het Deltagebied: relaties met habitatkenmerken, predatiedruk en toerisme
Stienen, E.W.M.; Schekkerman, H. (2000). Statistische analyse van de verspreiding en de broedresultaten van kustbroedvogels in het Deltagebied: relaties met habitatkenmerken, predatiedruk en toerisme. Alterra: Wageningen. 79 pp.

Available in  Authors | Datasets 
    VLIZ: Open Repository 140882 [ OMA ]

Keyword
    Marine

Authors  Top | Datasets 
  • Stienen, E.W.M., more
  • Schekkerman, H.

Datasets (2)
  • Breeding succes coastal breeding birds Delta Area: Westerschelde, more
  • MWTL biological monitoring network Westerschelde: Coastal breeding birds, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors | Datasets