IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Methodebeschrijvingen voor de beoordeling van verrontreinigde waterbodems volgens de triade benadering: methodebeschrijvingen voor enkele bioassays, bioaccumulatiemetingen en veldstudies
Maas, J.L.; Van de Guchte, C.; Kerkum, F.C. M. (1993). Methodebeschrijvingen voor de beoordeling van verrontreinigde waterbodems volgens de triade benadering: methodebeschrijvingen voor enkele bioassays, bioaccumulatiemetingen en veldstudies. Riza nota, 93(27). Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat (RWS), Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA), Advies- en Kenniscentrum Waterbodems (AKWA): Lelystad. 74 pp.
Part of: Riza nota, more

Keywords
    Bottom; Dredging; Pollution; Purification; Water

Authors  Top 
  • Maas, J.L.
  • Van de Guchte, C., more
  • Kerkum, F.C. M., more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors