IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Voorkomen van enkele mollusken aan de Noord-Franse kust (van Cap Gris Nez tot Malo-les-Bains)
De Winter, F. (1998). Voorkomen van enkele mollusken aan de Noord-Franse kust (van Cap Gris Nez tot Malo-les-Bains). De Strandvlo 18(1): 8-19
In: De Strandvlo: Driemaandelijks Tijdschrift van De Strandwerkgroep België. De Strandwerkgroep België: Ursel. ISSN 0773-3542, more
Peer reviewed article  

Available in  Author 

Keyword
    Marine

Author  Top 
  • De Winter, F.

Abstract
    Het gedeelte van de Noord-Franse kust tussen Cap Gris Nez en Malo les Bains werd op 17 plaatsen onderzocht op de aanwezigheid van mosselen, Japanse oester, schaalhoren, purperslak, gewone alikruik en stompe alikruik. De Japanse oester komt er plaatselijk erg talrijk voor en lijkt in veel betere conditie dan de populatie aan onze kust. Schaalhorens komen over het hele kustgedeelte talrijk voor, en zelfs dicht bij de Belgische grens is deze soort veel sterker vertegenwoordigd dan aan onze kust. Het verspreidingsgebied van de purperslak in Frankrijk bereikt zijn noordelijke grens aan Cap Gris Nez. De stompe alikruik komt regelmatig voor in het onderzochte gebied, op voorwaarde dat er Fucus-begroeiing aanwezig is; vooral in havengebied lijkt deze soort het goed te doen. Mogelijk vormen ook de Belgische havens een geschikt biotoop voor deze soort. De vondst van talrijke Viviparus-schelpen over de grens levert een mogelijke verklaring voor het aanspoelen ervan aan onze kust.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author