IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna [Habitatrichtlijn]
(1992). Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna [Habitatrichtlijn]. Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen: Luxembourg. 7-49 pp.

Available in
Document type: Legislation

Abstract
    habitatrichtlijn

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top