IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Ontwikkeling van soortenrijk duingrasland uit door duinriet gedomineerde vegetatie: de rol van beheer, endozoöchorie en bodemzaadvoorraad
Vervaet, H. (2002). Ontwikkeling van soortenrijk duingrasland uit door duinriet gedomineerde vegetatie: de rol van beheer, endozoöchorie en bodemzaadvoorraad. MSc Thesis. Universiteit Gent (RUG), Vakgroep Biologie, Onderzoeksgroep Terrestrische Plantenecologie en Vegetatiekunde: Gent. III, 103, ill., appendices pp.

Thesis info:
    Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Laboratorium Plantkunde, more

Keywords
    Belgium; Bottom; Dune; Grazing; Seed; Vegetation

Author  Top 
  • Vervaet, H.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author