IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Braakmanpolder-noord
(2003). Braakmanpolder-noord. Milieutijdingen 79: 1-3
In: Milieutijdingen: Zeeland. ISSN 1570-9663, more

Available in

Keywords
    Marine; Brackish water; Terrestrial

Abstract
    De Braakmanpolder (circa vijftienhonderd hectare groot), in het midden van Zeeuwsch-Vlaanderen, gaat op de schop. Er is door de provincie en de Dienst Landelijk Gebied een Bos- en Natuurontwikkelingsplan opgesteld voor de Braakmanpolder-noord, het deel ten noorden van de N61. Dit is een integraal inrichtingsplan, waarin de nieuwe functies bos, natuur en recreatie uitgewerkt worden. Het betreft de inrichting van circa negentig hectare nieuwe natuur, 175 hectare nieuw bos en de kwaliteitsverbetering van het bestaande bos- en natuurgebied. Na inrichting wordt het gebied overgedragen aan Staatsbosbeheer.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top