IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Ontwikkeling van een intergetijdengebied in de Hedwige- en Prosperpolder: advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport
(2006). Ontwikkeling van een intergetijdengebied in de Hedwige- en Prosperpolder: advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport. Commissie voor de Milieueffectrapportage: Utrecht. 14 + bijlagen pp.

Available in

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top