IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Versterking Zwakke Schakel West Zeeuwsch-Vlaanderen. Achtergrondrapportage duinveiligheid en morfologie: samenvattend document
(2007). Versterking Zwakke Schakel West Zeeuwsch-Vlaanderen. Achtergrondrapportage duinveiligheid en morfologie: samenvattend document. Alkyon: Emmeloord. 84 + bijlagen pp.

Available in
Document type: Summary

Keyword

Abstract
    In het kader van de door het Projectbureau Zwakke Schakels Zeeland opgestarte tweede fase van de planstudie voor de kustversterking van West Zeeuwsch-Vlaanderen moet een MER worden opgesteld. Als onderdeel daarvan is ook een daaraan gekoppelde hydro/morfologische studie uitgevoerd en een ontwerp van een kustversterkingsplan gemaakt. Voorliggend document omvat de integrale achtergrondrapportage ten aanzien van de duinveiligheids en morfologische aspecten.Het eerste deel van deze rapportage is grotendeels gebaseerd op de uitwerkingen zoals deze tot het najaar van 2006 zijn uitgevoerd. In de eindfase van de studie zijn een aantal meer specifieke vraagstukken uitgewerkt. Deze in eerste instantie in de vorm van korte notities en memo’s vastgelegde rapportages zijn in het voorliggende document onder het kopje ‘versterkingsplannen’ gebundeld weergegeven. Op deze wijze omvat deze rapportage feitelijk alle op het gebied van duinveiligheid en morfologie uitgevoerde studieonderdelen.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top