IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Fauna van de Zwakke Schakels op Walcheren: Voorkomen en verspreiding van soorten van de Vogel- en Habitatrichtlijn en de Rode Lijst, alsmede Provinciale Aandachtsoorten
De Boer, V.; Vergeer, J.W.; Kalkman, V. (2005). Fauna van de Zwakke Schakels op Walcheren: Voorkomen en verspreiding van soorten van de Vogel- en Habitatrichtlijn en de Rode Lijst, alsmede Provinciale Aandachtsoorten. SOVON-inventarisatierapport, 2005/21. Provincie Zeeland/SOVON: Beek-Ubbergen. 148 pp.
Part of: SOVON-inventarisatierapport: Beek-Ubbergen. ISSN 1382-6255, more

Available in  Authors 

Keywords
    Netherlands, Walcheren [Marine Regions]
    Marine; Brackish water; Fresh water; Terrestrial

Authors  Top 
  • De Boer, V.
  • Vergeer, J.W.
  • Kalkman, V.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors