IMIS | Flanders Marine Institute

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

In:

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Beleidsplannen Beschermde Mariene Gebieden in het Belgische Deel van de Noordzee
DG5 Leefmilieu. Dienst Marine Milieu (2009). Beleidsplannen Beschermde Mariene Gebieden in het Belgische Deel van de Noordzee. FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu: Brussel. 69 pp.

Available in Author 
    VLIZ: Open Repository 211709 [ OMA ]

Keywords
    Environmental protection; Marine parks; Ocean policy; ANE, Belgium, Belgian Continental Shelf (BCS) [Marine Regions]; Marine

Author  Top 
  • DG5 Leefmilieu. Dienst Marine Milieu

 Top | Author