IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Stroomgebiedsbeheersplan voor de Belgische kustwateren ter implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water (2000/60/EG)
(2009). Stroomgebiedsbeheersplan voor de Belgische kustwateren ter implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water (2000/60/EG). FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu: Brussel. 129 pp.

Available in
    VLIZ: Open Repository 211713 [ OMA ]

Keywords
    Coastal management; Coastal zone; Directives; ANE, Belgium [Marine Regions]; Marine

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top