Flanders Marine Institute

Platform for marine research

In:

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
report an error in this recordbasket (0): add | show Printer-friendly version

Bezwaarschrift n.a.v. studie betreffende het opstellen van een lijst van potentiële habitatrichtlijngebieden in het Belgische deel van de Noordzee
Kustwerkgroep Natuurpunt (2010). Bezwaarschrift n.a.v. studie betreffende het opstellen van een lijst van potentiële habitatrichtlijngebieden in het Belgische deel van de Noordzee. Published by the author(s): [s.l.]. 19 pp.

Available in Author 
    VLIZ: Open Repository 211714 [ OMA ]

Keywords
    Environmental protection; ANE, Belgium, Belgian Continental Shelf (BCS) [gazetteer]; Marine

Author  Top 
  • Kustwerkgroep Natuurpunt

 Top | Author