IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Stroming aan de toegang tot de Zandvliet-Berendrecht sluizencomplex: rapport 2D numeriek modelonderzoek
Decrop, B.; Vanlede, J.; Verwilligen, J.; van Holland, G.; Mostaert, F. (2010). Stroming aan de toegang tot de Zandvliet-Berendrecht sluizencomplex: rapport 2D numeriek modelonderzoek. Versie 2.0. WL Rapporten, 753_10. Waterbouwkundig Laboratorium/IMDC: Antwerpen. IV, 111 pp.
Part of: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, more

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keywords
  Flow; Numerical models; Belgium, Zeeschelde, Antwerp Harbour, Berendrecht Lock [Marine Regions]; Belgium, Zeeschelde, Antwerp Harbour, Zandvliet Lock [Marine Regions]; Brackish water

Authors  Top 
 • van Holland, G., more
 • Mostaert, F., more

Abstract
  In het kader van de verbetering van de stroomvelden in de scheepsmanoevreersimulator van het Waterbouwkundig Laboratorium worden een aantal detailmodellen opgezet (bvb Decrop et al, 2009). Deze modellen zijn stromingsmodellen die allen worden genest in een groter overzichtsmodel: NEVLA2006 (Vanlede et al, 2009), en worden door middel van een verfijnd rooster en kortere rekentijd meer nauwkeurige resultaten behaald in het interessegebied.

  In deze studie wordt een gedetailleerd stromingsmodel van de toegangsgeul naar het Zandvliet- Berendrecht sluizencomplex opgetuigd en afgeregeld. Zowel de leidam ten noorden van het interessegebied als de strekdam ten zuiden ervan zijn belangrijk voor het correct simuleren van de stroming in dit gebied. Er zal dus aandacht gaan naar het correct weergeven van beide structuren in het model.

  Deze studie wordt uitgevoerd op (interne) vraag van de groep Nautica, in het kader van de nood aan detailmodellen die is geformuleerd in M753_04 “Analyse van behoeften Nautica inzake numerieke modellentrein”.

  Vectorvelden van de resultaten van dit detailmodel worden vervolgens ingeladen in de scheepsmanoeuvreersimulatoren en gebruikt door rivierloodsen zowel voor trainings- als studietoepassingen.


All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors