IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Ondersteuning Waterkering Antwerpen: deelrapport 2. Scenarioanalyse
Vanderkimpen, P.; D'Haeseleer, E.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2010). Ondersteuning Waterkering Antwerpen: deelrapport 2. Scenarioanalyse. Versie 2.0. WL Rapporten, 713_15c. Waterbouwkundig Laboratorium/Soresma: Antwerpen. III, 25 pp.
Part of: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, more

Available in Authors 
Document type: Project report

Keywords
    Analysis; Damage; Flood control; Flood prevention; Modelling; Retaining walls; Scenarios; Belgium, Zeeschelde, Antwerp [Marine Regions]

Authors  Top 
  • Vanderkimpen, P., more
  • D'Haeseleer, E., more
  • Peeters, P., more
  • Mostaert, F., more

Abstract
    In opdracht van de stad Antwerpen en Waterwegen en Zeekanaal NV wordt een Masterplan voor de herinrichting van de Antwerpse kaaien opgesteld. Deze herinrichting zal gepaard gaan met een vervanging van de bestaande waterkeringsmuur. In opdracht van de afdeling Zeeschelde van Waterwegen en Zeekanaal NV werd een modelstudie uitgevoerd om inzicht te verwerven in de wijze waarop overstromingswater zich zou voortbewegen doorheen de stad in geval van calamiteiten. Dit ter ondersteuning van beslissingen aangaande de veiligheidsaspecten van de herinrichting van de kaaien. Voor de opbouw van de modellen werd gebruik gemaakt van de software Mike11, Mike21 en MikeFlood.

    In het kader van deze studie werden twee deelrapporten opgesteld. Het tweede deelrapport beschrijft de scenarioanalyses. Er werden twee scenario’s onderzocht. Het referentiescenario (S0) stemt overeen met een verhoging van de bestaande waterkeringsmuur tot op Sigma-hoogte. Het tweede scenario (S1) is gebaseerd op een voorlopig ontwerp voor de herinrichting van de kaaien. Voor het eerste scenario werd enkel de impact van overslag onderzocht. Voor het tweede scenario werd de impact van overslag en overloop onderzocht. Daarnaast werden ook een aantal berekeningen uitgevoerd om de impact van een bepaald volume overstromingswater (ongeacht de herkomst) te evalueren. Voor alle onderzochte scenario’s werden zowel de overstromingskarakteristieken als de schade ten gevolge van de overstromingen berekend.


All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors