IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

De Americaensche Zee-Roovers. Behelsende een pertinente en waerachtige Beschrijving van alle de voornaemste Roveryen, en onmenschelijcke wreedheden, die de Engelse en Franse Rovers, tegens de Spanjaerden in America, gepleeght hebben. Verdeelt in drie deelen: Het Eerste Deel verhandelt hoe de Fransen op Hispanjola gekomen zijn, de aerdt van 't Landt, Inwoonders, en hun manier van leven aldaer. Het Tweede Deel, de opkomst van de Rovers, hun regel en leven onder malkander, nevens verscheyde Roveryen aen de Spanjaerden gepleeght. Het Derde 't verbranden van de Stadt Panama, door d'Engelsche en Franse Rovers gedaen, nevens het geen de Schrijver op sijn Reys voorgevallen is. Hier achter is bygevoeght, Een korte verhandeling van de Macht en Rijkdommen, die de Koninck van Spanje, Karel de Tweede, in America heeft, nevens des selfs Inkomsten en Regering aldaer. Als mede een kort begrijp van alle de voornaemste Plaetsen in het selve Gewest, onder Christen Potentaten behoorende
Exquemelin, A.-O. (1678). De Americaensche Zee-Roovers. Behelsende een pertinente en waerachtige Beschrijving van alle de voornaemste Roveryen, en onmenschelijcke wreedheden, die de Engelse en Franse Rovers, tegens de Spanjaerden in America, gepleeght hebben. Verdeelt in drie deelen: Het Eerste Deel verhandelt hoe de Fransen op Hispanjola gekomen zijn, de aerdt van 't Landt, Inwoonders, en hun manier van leven aldaer. Het Tweede Deel, de opkomst van de Rovers, hun regel en leven onder malkander, nevens verscheyde Roveryen aen de Spanjaerden gepleeght. Het Derde 't verbranden van de Stadt Panama, door d'Engelsche en Franse Rovers gedaen, nevens het geen de Schrijver op sijn Reys voorgevallen is. Hier achter is bygevoeght, Een korte verhandeling van de Macht en Rijkdommen, die de Koninck van Spanje, Karel de Tweede, in America heeft, nevens des selfs Inkomsten en Regering aldaer. Als mede een kort begrijp van alle de voornaemste Plaetsen in het selve Gewest, onder Christen Potentaten behoorende. Beschreven door A.O. Exquemelin. Die self alle dese Roveryen, door noodt, bygewoont heeft. Jan ten Hoorn, Boeckverkoper, over 't Oude Heeren Logement: Amsterdam. 186 pp.

Available in  Author 

Keywords

Author  Top 
  • Exquemelin, A.-O.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author