IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Ostendiana II
(1975). Ostendiana II. Ostendiana: Lustrumboek van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Afdeling Oostende- Kuststreek. Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring "De Plate": Oostende. 191 pp.
Part of: Ostendiana: Lustrumboek van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Afdeling Oostende- Kuststreek. Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring "De Plate": Oostende, more

Available in
  VLIZ: Journals O [214086]

Keywords

Content
 • Sebrechts, M. (1975). De familie Rycx (schilders te Brugge, notarissen te Oostende), in: Ostendiana II. Ostendiana: Lustrumboek van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Afdeling Oostende- Kuststreek, : pp. 7-38, more
 • Mertens, J. (1975). Het haardgeld te Oostende in 1533, haar inwoners en hun sociale stratificatie, in: Ostendiana II. Ostendiana: Lustrumboek van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Afdeling Oostende- Kuststreek, : pp. 39-57, more
 • Coopman, J. (1975). Oostendse huisnamen (1676-1705), in: Ostendiana II. Ostendiana: Lustrumboek van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Afdeling Oostende- Kuststreek, : pp. 59-67, more
 • Marghem, V.M. (1975). De eigenaars van onroerende goederen te Klemskerke ca. 1840, in: Ostendiana II. Ostendiana: Lustrumboek van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Afdeling Oostende- Kuststreek, : pp. 69-77, more
 • Vandewalle, P. (1975). Stene na het Beleg van Oostende, in: Ostendiana II. Ostendiana: Lustrumboek van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Afdeling Oostende- Kuststreek, : pp. 79-92, more
 • Mertens-De Langhe, Y. (1975). De eerste reactie van burgemeester Van Iseghem op de overdracht van de kazernes aan de stad ten tijde van Napoleon (1810), in: Ostendiana II. Ostendiana: Lustrumboek van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Afdeling Oostende- Kuststreek, : pp. 93-96, more
 • Jonckheere, K. (1975). Mijn voorouders, in: Ostendiana II. Ostendiana: Lustrumboek van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Afdeling Oostende- Kuststreek, : pp. 97-100, more
 • Vilain, O. (1975). Hedendaagse Oostendse folklore, in: Ostendiana II. Ostendiana: Lustrumboek van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Afdeling Oostende- Kuststreek, : pp. 101-107, more
 • Major, W. (1975). Het noodgeld van Oostende in 1914, in: Ostendiana II. Ostendiana: Lustrumboek van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Afdeling Oostende- Kuststreek, : pp. 109-118, more
 • De Taeye, E. (1975). De buskruitontploffing te Oostende op 19 september 1826, in: Ostendiana II. Ostendiana: Lustrumboek van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Afdeling Oostende- Kuststreek, : pp. 119-123, more
 • Demoor, D. (1975). Vissers te Blankenberge in 1778, in: Ostendiana II. Ostendiana: Lustrumboek van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Afdeling Oostende- Kuststreek, : pp. 125-129, more
 • Maervoet, W. (1975). De Oostendse pers (1818-1914), in: Ostendiana II. Ostendiana: Lustrumboek van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Afdeling Oostende- Kuststreek, : pp. 131-142, more
 • Van Haverbeke, E.A. (1975). De kwartierstaten M. Maes, L. Major, Ch. Elleboudt, in: Ostendiana II. Ostendiana: Lustrumboek van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Afdeling Oostende- Kuststreek, : pp. 143-150, more
 • Haghebaert, R.; Van Haverbeke, E. (1975). De kwartierstaat Jonckheere, in: Ostendiana II. Ostendiana: Lustrumboek van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Afdeling Oostende- Kuststreek, : pp. 151-155, more
 • Boterberge, R. (1975). De stads- en parochiegrenzen van Blankenberge, in: Ostendiana II. Ostendiana: Lustrumboek van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Afdeling Oostende- Kuststreek, : pp. 157-167, more
 • Danhieux, L. (1975). De uitdrijving van publieke vrouwen uit Oostende ten tijde van Napoleon, in: Ostendiana II. Ostendiana: Lustrumboek van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Afdeling Oostende- Kuststreek, : pp. 169-177, more
 • Viaene, A. (1975). Klokkendoop en torenbouw in Oostende: het bezoek van bisschop Gillis de Baerdemakere 19-20 juli 1478, in: Ostendiana II. Ostendiana: Lustrumboek van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Afdeling Oostende- Kuststreek, : pp. 179-182, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top