IMIS | Flanders Marine Institute

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

In:

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Liste officièle des navires de mer et des bâtiments de pêche belges avec leurs lettres signalétiques = Officieele lijst der zeeschepen en der Belgische visschersvaartuigen met hunne seinletters
Liste officièle des navires de mer et des bâtiments de pêche belges avec leurs lettres signalétiques = Officieele lijst der zeeschepen en der Belgische visschersvaartuigen met hunne seinletters. Administration de la Marine/Beheer van het Zeewezen: Brussel
Continues: Officieele lijst der visschersvaartuigen. Ministerie van Landbouw. Dienst voor Zeevisscherij: Oostende, more
Continued by: Officieele lijst der Belgische visschersvaartuigen. Bestuur van het Zeewezen: Brussel, more

Keywords

Content

 Top