IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Draagkracht voor vogels. Workshop verslag 13-10-2010
van Duren, L.A. (2010). Draagkracht voor vogels. Workshop verslag 13-10-2010. Deltares: Delft. 16 + bijlagen pp.

Available in  Author 
Document type: Meeting report

Keywords
    Capacity; Capacity; Capacity; Models; Aves [WoRMS]; ANE, Netherlands, Oosterschelde [Marine Regions]; Netherlands: Schelde; Marine; Brackish water

Author  Top 
  • van Duren, L.A., more

Abstract
    Op woensdag 13 oktober is te Roosendaal een workshop gehouden met als onderwerp draagkracht voor vogels. In rneerdere gebieden en binnen meerdere projecten wordt gekeken naar rnogelijke effecten van veranderingen in de rnorfologie van estuaria op de draagkracht van vogels. Hiervoor is kennis nodig over het gebruik van plaat areaal door vogels, de beschikbaarheid van voedsel op die platen voor vogels en hoe dit zich doorvertaalt in draagkracht voor vogels.De voor en nadelen en de randvoorwaarden voor verschillende rnodelleertechnieken zijn gepresenteerd en bediscussieerd. Een procesmatige aanpak levert meer inzicht op. Er zijn intussen rnodellen op internet beschikbaar waar belangrijke parameters rnogelijk uit gedestilleerd kunnen worden. Ook bij een correlatieve benadering op habitatkarakteristieken is het nuttig voedselbeschikbaarheid als parameter mee te nemen, rnits dat soort data beschikbaar zijn.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author