IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Officieele lijst der Belgische zeeschepen en visschersvaartuigen met hunne seinletters = Liste officièle des navires de mer et des bâtiments de pêche belges avec leurs lettres signalétiques 23
(1940). Officieele lijst der Belgische zeeschepen en visschersvaartuigen met hunne seinletters = Liste officièle des navires de mer et des bâtiments de pêche belges avec leurs lettres signalétiques 23. Liste officièle des navires de mer et des bâtiments de pêche belges avec leurs lettres signalétiques = Officieele lijst der zeeschepen en der Belgische visschersvaartuigen met hunne seinletters. Administration de la Marine/Bestuur van het Zeewezen: Brussel. 93 pp.
Part of: Liste officièle des navires de mer et des bâtiments de pêche belges avec leurs lettres signalétiques = Officieele lijst der zeeschepen en der Belgische visschersvaartuigen met hunne seinletters. Administration de la Marine/Beheer van het Zeewezen: Brussel, more

Available in
    VLIZ: Open Repository 216414 [ OMA ]

Keyword
    Marine

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top