Flanders Marine Institute

Platform for marine research

In:

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
report an error in this recordbasket (0): add | show Printer-friendly version

Officiële lijst der Belgische vissersvaartuigen 1950 (bijgewerkt tot 31 december 1949)
(1950). Officiële lijst der Belgische vissersvaartuigen 1950 (bijgewerkt tot 31 december 1949). Officiële lijst der Belgische vissersvaartuigen. Beheer van het Zeewezen: Brussel. 59 pp.
Part of: Officiële lijst der Belgische vissersvaartuigen. Beheer van het Zeewezen: Brussel, more

Available in
    VLIZ: Open Repository 216422 [ OMA ]

Keyword
    Marine

 Top