Flanders Marine Institute

Platform for marine research

In:

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
report an error in this recordbasket (0): add | show Printer-friendly version

Officiële lijst der Belgische vissersvaartuigen 1956 (toestand op 31 december 1955)
(1956). Officiële lijst der Belgische vissersvaartuigen 1956 (toestand op 31 december 1955). Officiële lijst der Belgische vissersvaartuigen. Bestuur van het Zeewezen: Brussel. 63 pp.
Part of: Officiële lijst der Belgische vissersvaartuigen. Beheer van het Zeewezen: Brussel, more

Available in
    VLIZ: Open Repository 216428 [ OMA ]

Keyword
    Marine

 Top