IMIS | Flanders Marine Institute

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

In:

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Officiële lijst der Belgische vissersvaartuigen 1988. Toestand op 1 januari 1988 = Liste officièlle des navires de pêche belges 1988. Situation au 1er janvier 1988 = Official list of the Belgian fishing vessels 1988. Situation on 1st January 1988
(1988). Officiële lijst der Belgische vissersvaartuigen 1988. Toestand op 1 januari 1988 = Liste officièlle des navires de pêche belges 1988. Situation au 1er janvier 1988 = Official list of the Belgian fishing vessels 1988. Situation on 1st January 1988. Officiële lijst der Belgische vissersvaartuigen. Bestuur van het Zeewezen en van de Binnenvaart: Brussel. 47 pp.
Part of: Officiële lijst der Belgische vissersvaartuigen. Beheer van het Zeewezen: Brussel, more

Available in
    VLIZ: Open Repository 216498 [ OMA ]

Keyword
    Marine

 Top